b a p s   a r c h i t e c t e n
o f f i c e @ b a p s .n l
breitnerstraat 44c
3015 XH rotterdam
t.+31(0)10-4769691


onderzoek

EN PASSANT: KIOSK

Met een typologisch en etnografisch onderzoek willen Jacques Beljaars (BAPS) en Thomas Rouw i.s.m. de Universiteit van Amsterdam, de architectonische, stedenbouwkundige en stadssociologische waarde van de kiosk blootleggen.

Het onderzoek loopt van mei 2015 tot december 2016.

Voor het onderzoek is een start- en projectsubsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve industrie en een bijdrage van de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting.

stichting EFL stimuleringsfonds creatieve industrie


Meer informatie: www.enpassantkiosk.nlhome