b a p s   a r c h i t e c t e n
o f f i c e @ b a p s .n l
breitnerstraat 44c
3015 XH rotterdam
t.+31(0)10-4769691

R I N G A 1 0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
In opdracht van Arcam verrichtte BAPS ARCHITECTEN onderzoek naar de betekenis van de autosnelweg rond Amsterdam, de A10. Het essay 'Peripherique d'Amsterdam' dat dit onderzoek opleverde verscheen in 2010 in het boek 'Ring A10'.

In een ineengevlochten tweeluik over beleving, geschiedenis en planvorming rondom deze stedelijke autosnelweg wordt een beeld geschetst van een snelweg die haar potentiele betekenis voor Amsterdam langs lijnen van de metropolitane ervaring zou kunnen en moeten ontwikkelen.“Ervan uitgaande dat verstedelijking onvermijdelijk in het wegbeeld zal moeten worden toegelaten, zou analoog aan de ontspanning, rust en kalmte van de parkway, de stedelijke autosnelweg, de urbanway, haar kwaliteiten kunnen vinden in de gemoedstoestanden van opwinding en hectiek. Waarom niet? De Peripherique is er tenslotte beroemd mee geworden.”

BAPS ARCHITECTEN
Het boek "Ring A10" is hier te bestellen
home